Søk
Søk

Vilkår & Betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Det Gamle Bryggerhus DA – 914320054 – GENERELLE VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Last Ned – Vilkår og Betingelser PDF

Innholdsfortegnelse:

1. Generelle 2. Partene Registrering av Ordre 4. Priser og Leveringskostnader 5. Betaling 6. Levering 7. Force Majeure 8. Angrerett, Skadet og/eller Defekt Produkt 9. Gjeldene lov 10. Mangel på varen, rettigheter og reklamasjonsfrist. 11. Aldersgrense for kjøp gjennom nettbutikk 12. Privacy Policy, Behandling av persondata 13. Konfliktløsning

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser (“Vilkårene”) gjelder for din bestilling av produkter (“Produktene”) fra Det Gamle Bryggerhus DA sin nettbutikk for levering i Norge.

1.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne Det Gamle Bryggerhus DA sine Generelle Vilkår for nettbutikk før din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

1.3 Det Gamle Bryggerhus DA forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.4 For vilkårene for bruk om nettsiden samt personvern, kan du gå til betingelser og vilkår for bruk av Det Gamle Bryggerhus DA sitt nettsted.

1.5 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Det Gamle Bryggerhus DA, Haldenveien 108, 1655 Sellebakk

E-post: Bryggerhuset14@icloud.com og Sihunn@online.no

Tlf.: 907 19 057

2. PARTENE

Selger er Det Gamle Bryggerhus, Haldenveien 108, 1655 Sellebakk, sihunn@online.com 90719057 organisasjonsnummer 914320054 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. REGISTRERING AV ORDRE

3.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.

3.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

3.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.

3.4 Vi tar forbehold om skrivefeil og feil ved prissetting. Du som kunde vil da bli informert pr telefon/mail, og nettordren kan bli annullert.

3.5 Hvis du har gitt oss en gyldig e-postadresse, vil vi varsle deg så snart som mulig for å bekrefte din bestilling og for å bekrefte opplysningene dine. I forbindelse med dette, får du et unikt ordrenummer, som skal brukes i all kommunikasjon med Det Gamle Bryggerhus DA.

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Du aksepterer å refundere Det Gamle Bryggerhus DA for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 Det Gamle Bryggerhus DA tilbyr sikker online betaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3 Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

5.4 På ordre med postoppkrav som betalingsvilkår kommer det en oppkravsavgift fra Posten i tillegg.

6. LEVERING

6.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. Det Gamle Bryggerhus DA forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

6.2 Rask levering. Har vi produktene på lager sender vi bestillingen innen 1-3 dager etter bestilling. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

6.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

6.4 Det Gamle Bryggerhus DA kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.

7. FORCE MAJEURE

Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon

8. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

8.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til Det Gamle Bryggerhus på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

8.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

8.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

9. GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge.

10. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

10.1 Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

10.2 Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

10.3 Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

10.4 Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

10.5 Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

10.6 Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. ALDERSGRENSE FOR KJØP GJENNOM NETTBUTIKK

Alle som kjøper noe gjennom Det Gamle Bryggerhus DA sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

12. PRIVACY POLICY – BEHANDLING AV PERSONDATA

12.1 I forbindelse med varekjøp i nettbutikken vil det bli innhentet persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mm. Disse data blir kun brukt internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt, mm. Data som samles inn på nettbutikken blir ikke delt/solgt til en tredjepart og behandles og oppbevares etter Norsk Lov.

12.2 Nettbutikken og tilhørende sider innhenter data vha. “cookies”. Data som innhentes på denne måten brukes til statistiske formål, som måling av nettstedsytelse med mer. Leverandør av måleverktøyer er Google Analytics. Data som samles inn vha. “cookies”, samles inn anonymt, og brukes kun av Det Gamle Bryggerhus DA til statistiske formål.

13. KONFLIKTLØSNING

13.1 Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

13.2 Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

* Feil eller skrivefeil kan oppstå. Vi gjør vårt beste for at du som kunde og bruker av våre tjenester skal være på den sikre siden.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle