Petunia
  •  100 % Pima Bomull
  • Pinne 3,0 og 4,0 mm
  • 50 gram utgjør ca 110 m